...twój typ osobowości to Artysta

Wartości

Ceni piękno, ekspresję, kreatywność, posiada liberalne poglądy polityczne i gust.

Cechy charakteru

Twórczy, niezależny, idealista, otwarty na nowości, oryginalny, niekonwencjonalny, tolerancyjny, nonkonformista, innowator.

Działanie

Twórcze podejście do rozwiązywania problemów i planowania, polega na intuicji i wyobraźni.

Styl pracy

Jest otwarty na wszystkie możliwości rozwiązywania problemów i niepohamowany w tworzeniu alternatywnych planów i pomysłów.

Współpraca z innymi

Jest niesystematyczny i niezorganizowany. Czasami proponuje niekonwencjonalne rozwiązania, które są w sprzeczności z polityką i celami firmy.

O nas - Kontakt: info@curriculum-professional.com