...twój typ osobowości to Przedsiębiorczy

Wartości

Osiągnięcie sukcesu, odpowiedzialność, lojalność, podejmowanie ryzyka.

Cechy charakteru

Ambitny, ekstrawertyk, entuzjasta, pewny siebie, dominujący, przekonywujący do swoich pomysłów, charyzmatyczny negocjator, dynamiczny.

Działanie

Tworzy plany działania, które mają wykonywać inni. Koncentruje się na osiągnięciu celu, ale nie jest bardzo zainteresowany drogą do celu. Patrzy perspektywicznie, ale nie skupia się na szczegółach, oczekuje od innych, że będą brakującymi elementami w jego planie.

Styl pracy

Lubi być przywódcą grupy dążącej do celu. Deleguje odpowiedzialność na innych i zachęca ich do wykonywania planu. Polega na zdolnościach negocjacyjnych i umiejętności motywowania innych do pracy.

Współpraca z innymi

Czasami nie dostrzega wkładu innych pracowników w osiągnięcie wytyczonych celów.

O nas - Kontakt: info@curriculum-professional.com