...twój typ osobowości to Społecznik

Wartości

Służba drugiemu człowiekowi, sprawiedliwość, zrozumienie innych.

Cechy charakteru

Przyjacielski, ufny, pomocny, sympatyczny, szczodry, ciepły, wyrozumiały, wrażliwy, łagodny, empataa.

Działanie

Lubi zebrać informacje ze wszystkich możliwych źródeł, zanim rozpocznie planować swoje działania. Zawsze szuka takich rozwiązań, które możliwie zadowolą wszystkich.

Styl pracy

Preferuje pracę zawodową, gdzie decyzje podejmowane są przez grupę i umożliwia każdemu wypowiedzenie swojej opinii. Jest bardzo cierpliwy, pracując w zespole poświęca swój wolny czas, aby zespół mógł osiągnąć swój cel.

Współpraca z innymi

Unika drastycznych pytań, dąży do kompromisu, stara się załagodzić konflikty. Przejęty osiągnięciem zgody w zespole uniemożliwia czasami efektywną pracę i opóźnia wykonanie zadania.

O nas - Kontakt: info@curriculum-professional.com